Logo

Stöd för vårdpersonal

Patient ligger på brits och gör övning med hjälp av fysioterapeut.

Med hjälp av Artrosregistret har stora förbättringar kunnat uppnås för personer med artros. Men fortfarande återstår mycket att göra. Du som registrerar spelar en avgörande roll genom att se till att informationen som matas in är så komplett och så korrekt som möjligt.

Dokument att ladda ner