Logo

Så informerar du patienter om registrering

Innan uppgifter om en patient förs in i ett kvalitetsregister ska vårdgivaren informera patienten om detta.

Dokument att ladda ner