Logo

Nu är Svenska Artrosregistrets årsrapport publicerad

I årets årsrapport redovisas trender över tid för utvalda indikatorer. Resultaten för regionerna redovisas i ett separat appendix.

Läs hela nyheten.

Statistik


Se vilka resultat din mottagning når med artrosbehandling.
Läs statistik.

Nyhetsbrev


Du som har inloggning i Artrosregistret får automatiskt vårt nyhetsbrev. Alla andra anmäler sig till artrosregistret@registercentrum.se.

Vården i siffror


Artrosregistret bidrar med kvalitetsindikatorer i Vården i siffror.
Gå till Vården i siffror.


Artrosregistret är ett kvalitetsregister för artrossjukvården

NY AVHANDLING PÅ DATA FRÅN SVENSKA ARTROSREGISTRET

Den 22 september försvarar Kristin Gustafsson sin avhandling till stor del baserad på data från Svenska Artrosregistret

Läs hela nyheten.