Logo

Välkommen till webbinarier för Svenska Artrosregistrets användare

Svenska Artrosregistret kommer under året att fortsätta med gratis webbinarier för användare. Webbinarierna kommer beröra aktuell forskning och de förändringar som skett i registret.