Logo

Vårdförlopp för knäledsartros är på gång

Just nu pågår ett arbete i en nationell arbetsgrupp för att ta fram ett vårdförlopp för knäledsartros. Man arbetar även med ett vårdförlopp för höftledsartros del 2, det vill säga riktlinjer i samband med operation. Dessa båda vårdförlopp kommer troligen att komma ut på öppen remiss under hösten 2021.