Logo

OBS! Registrera inte första besöket och tremånadersuppföljningen samma dag

Om man registrerar första besöket och tremånadersuppföljningen samma dag uppstår problem. I verktyget Hantera patientenkäter kommer patienten då att hamna i listan för patienter som ska besvara tremånadersenkäten fastän de redan gjort det.