Logo

Nya forskningsresultat om läkemedel respektive samsjuklighet

Förskrivningen av smärtstillande läkemedel till patienter med artros minskade bara måttligt sedan nationella riktlinjer för artrosvård infördes 2012. Det visar nya forskningsresultat baserade på BOA-data. En annan studie visar att andelen patienter i BOA-registret med samsjuklighet är hög.