Logo

Nya forskningsresultat från Svenska Artrosregistret

En ny vetenskaplig artikel visar intressanta resultat för personer som endast har artros i ett knä eller en höft, inte har smärta så ofta och inte önskar operation. De når kliniskt relevant smärtlindring i större utsträckning än andra patienter efter behandling med artrosskola. Artikeln bygger på data i Svenska Artrosregistret.