Logo

Ny Registerhållare för Svenska Artrosregistret

Vid årsskiftet tillträdde Kristin Gustafsson som ny registerhållare för Svenska Artrosregistret.