Logo

Nu är Svenska Artrosregistrets årsrapport publicerad

I årets årsrapport redovisas trender över tid för utvalda indikatorer. Resultaten för regionerna redovisas i ett separat appendix.