Logo

Artrosregistret får nya formulär 1 februari

Den 1 februari 2023 ändras Artrosregistrets formulär. Fram till den 1 februari används de gamla formulären som tidigare. Dagen för förändringen kommer en del IT-arbete att utföras och under vissa tider kommer det inte att gå att registrera. Vi rekommenderar därför att ni inte planerar att registrera stora mängder data just den 1 februari.