Logo

Artros lindras med hjälp av kvalitetsregister

Artrosskolor hjälper patienter att hantera sin sjukdom. Resultatet av utbildningen förs in i ett kvalitetsregister och statistiken är ett väldigt viktigt underlag i arbetet med att utveckla artrosvården. Registerdata visar att Gotland har lyckats särskilt väl. Nu sprids erfarenheter därifrån vidare.